headerphoto

O nás

Sociální podnik Terapoint, s.r.o. existuje od roku 2013. Specializujeme se na drobné komunální služby jako je například údržba zeleně. Působíme především v regionu Česká Lípa, ale jsme schopni přijmout zakázky kdekoliv v Čechách.
Terapoint, s.r.o. je výsledkem spolupráce neziskového a stavebního sektoru. Občanské sdružení Centrum podpory podnikání Praha představuje prostředníka mezi sociálně vyloučenými osobami a podnikem, stavební firma Compag CZ, s.r.o. potom přináší know-how a dlouholeté zkušenosti z oboru. Zároveň je součástí projektu, realizovaného v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O Projektu
Název projektu: Terapoint, s.r.o. - sociální podnik pro komunální služby
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00661
Popis a cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je úspěšné zahájení provozu sociálního podniku Terapoint, s.r.o. Firmu koncipujeme jako životaschopný podnik s jasně definovanými sociálními i hospodářskými cíli. Společnost Terapoint, s.r.o., je nový podnikatelský subjekt. Principy sociálního podnikání má integrovány do svých základních listin. Jeho zakladateli jsou firma Compag CZ, s.r.o., která do projektu přináší znalost podnik. prostředí a odborné kompetence, společně s neziskovou organizací Centrum podpory podnikání Praha, o.s., která se dlouhodobě věnuje práci s osobami po výkonu trestu odnětí svobody. Propojením těchto dvou organizací tak disponujeme dobrými znalostmi CS i podnik. prostředí. Naším cílem je etablovat podnik s pevnou pozicí v rámci místního trhu, který bude spolupracovat se státním sektorem, NNO i dalšími podnik. subjekty. Do budoucna uvažujeme o transformaci na startovací podnik, který dokáže dát šanci většímu počtu zástupců CS.

V rámci provozu hodláme zaměstnat osoby opouštějící prostředí věznice, z větší míry pak prostředí nedaleké věznice Stráž pod Ralskem, tyto osoby budou zároveň cílovou skupinou projektu. Těmto osobám nabídneme možnost stabilního pracovního uplatnění a potřebný psychosociální servis, který pomůže v procesu jejich reintegrace do společnosti. Kromě těchto výhod získají pracovníci v rámci projektu potřebnou praxi, ale i odborně fundované zaučení v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oboru. Důraz klademe také na zlepšení jejich finanční gramotnosti a pomoc s procesem oddlužování. Pomůžeme jim navazovat kontakt s rodinou. Z celkového počtu 9 zaměstnanců bude 6 celých pracovních úvazků pro osoby z řad CS.Projekt budou provázet promyšlená opatření v oblasti publicity.

© 2013 Terapoint, s. r. o. | Design by styleshout